Bezpečnost na prvním místě

  • Veškeré právní úkony jsou vedeny právníkem
  • Využíváme právní služby AK Gallivoda, Burianová a spol.
  • Možnost úschovy u jiného subjetku


V naší kanceláři jsou prakticky všechny právní úkony všech makléřů, zahrnující i návrhy smluvní dokumentace, kontrolovány právníkem. Složitější právní dokumenty či revize smluv řešíme hlavně pro maximální právní jistotu všech zúčastněných ve spolupráci s advokátní kanceláří Gallivoda, Burianová a spol., s.r.o., se sídlem v Plzni.

Prioritně využíváme jako formu zajištění kupní ceny advokátní úschovu na základě Smlouvy o advokátní úschově, kde na straně jedné je kupující jakožto složitel, na straně druhé prodávající jakožto beneficient a na straně třetí advokát jako schovatel. Při podpisu Kupní smlouvy a související dokumentace je přítomen advokát, konkrétně magistra Burianová, ČAK 13647. Advokát je nápomocen při podpisu jednotlivých dokumentů, zajistí legalizaci podpisů a samozřejmě je přítomen uzavření Smlouvy o advokátní úschově, kde je zároveň účastníkem.  

Pakliže jedna ze smluvních stran požaduje svého advokáta, případně jinou formu úschovy, např. notářskou či bankovní, naše kancelář se spojí s dohodnutým schovatelem za účelem sjednocení Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově a celá transakce probíhá dál se schovatelem, na kterém se obě smluvní strany dohodly.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace